Māori Language Week / Te Wiki o te Reo Māori 2017

Poster: Language Week September 11-17, 2017 are the dates for the Māori Language Week / Te Wiki o te Reo Māori Hashtags: #kiaoratereo #tereo #twotrm17 #mlw17 The theme is ‘kia ora te reo Māori.’ Look for details online Te Taura Whiri i te Reo Māori​ http://www.tetaurawhiri.govt.nz https://www.facebook.com/tetaurawhiri Māori Language Week, te wiki o te reo Māori, … Continue reading Māori Language Week / Te Wiki o te Reo Māori 2017