Teachers’ Day

Ixpëjkpa – El que estudia
Yak’ixpëjkpa – El que enseña